12 Disember 2007

Penduduk desa guna ICT meningkat

Kajian Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri mendapati bilangan penduduk luar bandar terutama petani yang menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) semakin meningkat. Ia menunjukkan usaha kerajaan menyediakan perkhidmatan ICT di luar bandar mendapat sambutan & membuahkan hasil. Peningkatan itu diharap dapat membantu usaha kerajaan mengurangkan jurang digital di antara penduduk bandar dengan luar bandar. Kajian yang dijalankan menunjukkan petani paling ramai menggunakan kemudahan ICT untuk mengakses portal yang disediakan kerajaan bagi mendapatkan maklumat & perkhidmatan.

Terbaru pelancaran Program Promosi Portal I Cerve U yang dirasmikan di Butterworth, Pulau Pinang. Portal I Cerve U menyediakan 16 jenis perkhidmatan merangkumi pembayaran & perbankan, perkhidmatan, latihan pekerjaan & kerjaya, pengangkutan serta perhubungan. Orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan itu termasuk melalui Medan Infodesa, Pusat Internet Desa atau komputer peribadi. Kemudahan ICT dapat mewujudkan persekitaran yang bukan saja penting untuk pentadbiran daerah atau kawasan, tetapi juga memenuhi strategi kerajaan untuk membawa kemudahan perkhidmatan digital ke luar bandar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...