21 Mac 2006

Penggodam tulis Spyware untuk duit

Lebih 70% daripada penulisvirus menulis spyware mengikut kontrak dan hal ini membuktikanpencerobohan sistem komputer mula berubah daripada khianat kepada jenayah menghasilkan duit.Spyware adalah yang paling disukai dikalangan penulis malware kerana membolehkan merekamenggunakan teknologi sendiri dan menjualnya. Berdasarkan analisa virus awal tahun lepas, terdapat 70% komponen dan modul spyware. Sejumlah besar spyware dihasilkan oleh penceroboh sistem komputer dan dihubungkan ke organisasi jenayah. Mereka melakukan demikian untuk mendapatkan duit secara mudah dan kini lebih kepada pertubuhan jenayah terancang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...