04 Februari 2008

4 bahasa dalam Internet

Microsoft Corp (M) Sdn Bhd, telah memperkenalkan sistem operasi (OS) yang menggunakan 4 bahasa utama di negara ini iaitu bahasa Melayu, Cina, Tamil & Inggeris bagi membolehkan lebih ramai menikmati capaian Internet & mengurangkan jurang digital antara bandar & luar bandar. Sistem operasi itu yang dikenali sebagai edisi permulaan (starter edition) Windows XP pelbagai bahasa adalah lanjutan daripada usaha Microsoft menghasilkan sistem operasi menggunakan bahasa Melayu. Sistem operasi Windows XP pelbagai bahasa itu adalah sistem operasi pertama di dunia yang memiliki 4 bahasa yang mana pengguna boleh beralih dari satu bahasa kepada bahasa lain.

Kadar penembusan komputer peribadi (PC) yang masih rendah di Malaysia iaitu lebih kurang 19% berbanding kadar penembusan televisyen yang boleh disifatkan sebagai hampir 100%. Malaysia memiliki kira-kira 5.2 juta isi rumah. Kelebihan sistem ini ialah ia memiliki lebih 20 sistem yang sudah dipertingkatkan kemampuannya, termasuk panduan permulaan yang mengandungi 13 babak tutorial video untuk membantu pengguna bermula. Fail "My Support Help" menyediakan pelan pelajaran & bantuan berasaskan grafik untuk membantu pengguna baharu & langkah keselamatan bagi menentukan perlindungan sambungan Internet beroperasi sepanjang masa.
Dari segi teknikal, keperluan sistem maksimum turut berubah daripada 40GB kepada 80GB (gigabait), peningkatan RAM (memori capaian rawak) daripada 128MB kepada 256MB (megabait), peningkatan resolusi komputer peribadi kepada 1024x768 piksel serta pertukaran pembaca cakera padat daripada CD-RW (ReWritable) kepada DVD-ROM (Read Only Memory). Harga yang ditawarkan untuk sistem operasi berkenaan bersama komputer peribadi ialah RM1288 bersama Windows XP Starter Edition, Encarta & Microsoft Works 8.5. Kajian yang telah dijalankan Microsoft Malaysia terhadap lebih 1000 keluarga menunjukkan permasalahan utama ialah capaian, kemampuan untuk memiliki, bahasa & ia tersedia di pasaran. Bilangan pengguna komputer peribadi di dunia dijangka melebihi 1 bilion pada 2010, meningkat daripada lebih kurang 675 juta ketika ini kerana wujud permintaan bagi negara di rantau Asean, China, India, Russia, & Brazil.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...