28 April 2006

Zafi.D menyamar

Pakar sekuriti internet telah memberi amaran mengenai kemunculan cecaing e-mel berbahaya yang dikenali Zafi.D yang menjangkiti komputer kerana menyamar sebagai kad krismas elektronik pelbagai bahasa. Cecacing ini telah menyebabkan gangguan besar pada sistem internet kerana kemunculannya pada musim menyambut Krismas dikatakan dihasilkan dalam 15 pelbagai bahasa Eropah. Zafi.D adalah cecacing internet biasa yang menjangkiti komputer melalui e-mel dan menyebarkan dirinya menggunakan senarai e-mel pada komputer yang dijangkiti.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...